De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) adviseerden we over interne communicatie rond het nieuwe werken. We maakten we nieuwsbrieven, instructieboekjes en posters. In twee WOW-instructieboekjes over het nieuwe werken voor leidinggevenden en medewerkers staan de doelstellingen en tal van praktische zaken overzichtelijk omschreven. Ook verzorgden we de content en vormgeving voor een Narrow Casting-systeem. Daarmee kan via een digitaal netwerk op afstand info worden aangestuurd en uitgezonden in alle VRH-gebouwen en kazernes.